TK Sklo Bohemia

Světlá nad Sázavou

REKREAČNÍ TENIS

POPLATKY NEČLENŮ TK (REKREAČNÍ HRÁČI) ZA UŽÍVÁNÍ DVORCŮ

 

pro rok 2023  150,-Kč/hod./dvorec

 

Možno zakoupit permanentku :


- duben až září   1 000,-Kč/osoba           - děti do 9 let  včetně

                            1 500,-Kč/osoba          - děti 10 -14 let  včetně + důchodci

2 000,-Kč/osoba - mládež 15 -18 let  včetně

                         2 500,-Kč/osoba          - ostatní

 

- prázdniny /2 měsíce/      1 200,-Kč/osoba

/1 měsíc/         700,-Kč/osoba

/1 týden/        500,-Kč/osoba

 

             ---------------------------------------

 

Hrací doba:

pondělí - pátek             od 18.00 hod. (po tréninku závodních hráčů)

sobota - neděle            po celý den (dle volna na dvorcích)

 

Hrací doba na dvorcích končí ve 21.00 hod. ! (platí pro všechny dny)

 

Poplatek za užívání dvorců uhradí hráč pověřeným osobám oproti vydání potvrzeného dokladu (razítko TK) před zahájením hry.

 

             ---------------------------------------

 

Po skončení hraní jsou hráči povinni dvorec upravit! (hrablem urovnat, zamést a nakropit)

Pokud bude dvorec suchý (prašný), je nutno jej nakropit ještě před zahájením hry. Děkujeme .

 

Výbor TK